Bạn hàng của Tâm Thái là những siêu thị nhà hàng lớn, những đối tác xuất khẩu ra các nước Đức, Hàn Quốc, Ăngola...Nhà hàng Cơm Tấm
Nhà hàng Mường Khương
Công ty Hàn Quốc KimSinO
Công ty cổ phần Intimex Việt Nam